Thông báo – CBVC Lập sơ yếu lý lịch

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhà trường đã gửi mẫu Sơ yếu lý lịch qua địa chỉ email cá nhân của mỗi CBVC; đề nghị mỗi CBVC lập theo mẫu và gửi vào địa chỉ email của trường. Hạn cuối vào ngày 17/10.