Thông báo-Nhà trường

Ngày đăng: Lượt xem:

GVCN nộp danh sách HS dự Đại hội Liên đội cho HT vào sáng ngày 22/10. Khối 4,5: 10 HS/lớp;khối 1,2,3: 3 HS/lớp