Thông báo-nhà trường

Ngày đăng: Lượt xem:

Chương trình BDTX cán bộ quản lý(Thông tư 26/TT-BGD ĐT) được đăng tải trên Website Đoàn Nghiên-chuyên mục Kế hoạch mời CBQL nghiên cứu để xây dựng KH BDTX của cá nhân cho phù hợp với yêu cầu.