HỘI NGHỊ CĐCS NĂM HỌC 2016-2017

          Thực hiện Công văn hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục Đại Lộc. Hôm nay, ngày 10/9/2016 CĐCS tiểu học Đoàn Nghiên tiến hành tổ chức Hội nghị công đoàn năm học 2016-2017. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Bá Thuần-Bí thư chi bộ, hiệu trường nhà trường và sự hiện diện của 28 đoàn viên công đoàn về tham dự đông đủ. Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Đoàn Chúng đã Báo cáo tổng kết chương trình hoạt động của công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Bá Thuần- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận các thành tích của công đoàn nhà trường trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

           Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đồng thời chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động để đưa phong trào hoạt động công đoàn ngày một đi lên.

Tin đưa từ BCHCĐ

Một số hình ảnh trong Hội nghị công đoàn năm học 2016-2017

20160910_074355_001 20160910_10035920160910_074834