Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33 23/02/2022 Công văn,
543 23/02/2022 Công văn,
Số: 31 22/02/2022 Công văn, V/v hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 3 thực hiện CTGDPT 2018 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT
416 21/02/2022 Công văn,
204 17/02/2022 Công văn,
5184 10/09/2021 Công văn,
117 30/08/2021 Công văn,
2142 08/12/2020 Công văn,
4640 12/08/2020 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên